Keselamatan Am

Posted by Kemahiran Hidup Bestari / Category:

Keselamatan Bengkel

  • Lantai tidak licin.
  • Murid mesti melaporkan kemalangan kepada guru.
Keselamatan Diri

  • Jangan bergurau dan berlari dalam bengkel.
  • Memakai apron dan kasut getah.

Keselamatan Alatan

  • Tangan mestilah bersih dari kotoran dan minyak.
  • Gunakan alatan mengikut fungsinya.
Keselamatan Penggunaan Elektrik

  • Pastikan tangan tidak basah.
  • Jangan menggunakan peralatan yang rosak.

0 comments:

Post a Comment